Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 19 (2005-2006)
Om hvordan norsk landbrukspolitikk bør se ut i fremtiden, når Norge må innrette seg etter nye internasjonale forhold
Oversendt regjeringen: 01.03.2006
Besvart: 30.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): På grunn av WTO-forhandlingene, økende krav fra forbrukere og industri, står det norske landbruket overfor store omstillinger i årene som kommer. Regjeringen møter dette på en svært lite offensiv måte ved at den ikke vil komme med signaler om en ny landbrukspolitikk før WTO-forhandlingene er avsluttet. Dette skaper stor usikkerhet blant norske bønder. Norge har store muligheter til å ha et robust landbruk også i fremtiden, men dette må møtes på en offensiv måte, ved økt fokus på omstilling og nyskaping.
Hvordan mener statsråden at norsk landbrukspolitikk bør se ut i fremtiden hvor Norge må innrette seg etter nye internasjonale forhold?

Les hele debatten