Interpellasjon fra Tove Karoline Knutsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 38 (2005-2006)
Om tiltak for å styrke og synliggjøre det mangfoldige, flerkulturelle Norge i kunst- og kulturlivet
Oversendt regjeringen: 04.04.2006
Besvart: 15.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Norge er blitt en flerkulturell nasjon. Over hele landet lever mennesker som med sin bakgrunn og sine ulike historier preger det fellesskapet vi alle er en del av. Det innebærer også at vårt kunst- og kulturliv gjenspeiler en flerkulturell virkelighet gjennom et mangfold av kunstneriske uttrykk. Samtidig er det et tankekors at dette mangfold ikke i tilstrekkelig grad har gitt uttelling i tildelinger gjennom offentlige budsjetter eller i den allmenne bevissthet. Det er viktig for nasjonens kulturliv at kunstneriske uttrykk som ikke refererer seg til den vestlige kulturkrets, i større grad får slippe til. Kulturen har også evne til å kommunisere på tvers av kulturelle og språklige barrierer, og vil således kunne spille en viktig rolle i integrasjonspolitikken - ikke minst i forhold til barn og ungdom.
Hva vil statsråden gjøre for i større grad å styrke og synliggjøre det mangfoldige, flerkulturelle Norge?

Les hele debatten