Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2005-2006)
Om ettervern og retrettmulighet for barnevernsbarn etter at de er utskrevet fra barnevernet
Oversendt regjeringen: 10.04.2006
Besvart: 11.05.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): I 1998 ble barnevernloven endret slik at barnevernet nå har plikt til å vurdere om det er behov for ettervern etter fylte 18 år. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at et økende antall unge mellom 18 og 23 år får ettervern. Samtidig vet vi at barnevernsbarn mangler en retrettmulighet når de først skrives ut av barnevernet. Mange fosterforeldre og ungdomsinstitusjoner er klar over hvor tøft det er å ikke ha noe rom å komme tilbake til når "å-bli-voksenprosessen" periodevis kan bli tøff. Barnevernsbarn har ofte større behov for en trygg base enn de som har hatt en stabil oppvekst med trygge og nære relasjoner og omgivelser. Mange opplever å bli kastet ut i en virkelighet de ikke er forberedt på. Derfor er det mange som sliter med ulike problemer når de er mellom 18 og 23 år, i den såkalte "sviktfasen".
Hva vil statsråden gjøre for å sikre ettervern for de som ønsker det, og å gi ungdom som bryter med barnevernet på 18-årsdagen en retrettmulighet?

Les hele debatten