Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 47 (2005-2006)
Om tiltak for å styrke norsk som fagspråk og vitenskapelig språk og for å fremme faglitteratur på norsk
Oversendt regjeringen: 20.04.2006
Besvart: 15.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I en nylig framlagt utredning fra Universitetet i Oslo uttrykkes det bekymring for det norske språkets stilling innenfor akademia. Flere av våre viktigste vitenskapsmenn og -kvinner frykter varig domenetap for norsk på viktige fagfelt. Utredningen "norsk i hundre" fra Språkrådet trekker lignende konklusjoner. Svekkelse av norsk som fagspråk og som kulturspråk vil bety en svekkelse av demokratiet. Måten finansieringsmodellen for universitetene og høgskolene er blitt praktisert på, stimulerer til at vitenskapelige arbeider skrives på engelsk og dette skyldes blant annet vekting av ulike fagtidsskrifter og ikke minst at lærebøker skrevet på norsk gir liten eller ingen uttelling.
Hva mener statsråden om dette, hva kan gjøres for å styrke norsk som fagspråk og som vitenskapelig språk, og hva kan gjøres for å fremme faglitteratur på norsk?

Les hele debatten