Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 78 (2006-2007)
Om hvordan Regjeringen vil arbeide med Nordisk Råds deklarasjon fra 2006 om nordisk språkpolitikk
Oversendt regjeringen: 11.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Nordisk Råd vedtok på sin samling høsten 2006 en deklarasjon om nordisk språkpolitikk. Deklarasjonen inneholder en generell og prinsipiell innledning med definisjoner og der utgangspunktet for språkpolitikken i Norden blir understreket. Målene blir presisert under fem hovedoverskrifter. Tiltakene som det skal arbeides med og som hvert land bør iverksette blir beskrevet. Følgende områder blir understreket: forsterket opplæring i nabospråkene i skolen, utarbeidelse av internordiske ordbøker - de samfunnsbærende nordiske språka skal være synlige i det offentlige rom - program for maskinoversetting av de samfunnsbærende språkene i Norden og program for flerspråklig søking i nordiske databaser. Det er myndighetene i det enkelte land som må iverksette tiltak og implementere deklarasjonen.
På hvilke måter vil Regjeringen arbeide med deklarasjonen, og hvilke tiltak skal prioriteres?

Les hele debatten