Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 50 (2007-2008)
Om å utvikle en helhetlig strategi for hvordan toppidrettslig utvikling og utdanning kan gå hånd i hånd
Oversendt regjeringen: 14.12.2007
Besvart: 17.01.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Idrett og topprestasjoner i verdensklasse er viktig for nordmenn. I siste stortingsmelding om idrett heter det: "Idrett på elitenivå er et uttrykk for et kulturfenomen som gir publikum felles opplevelser, og som bidrar til identitetsskaping i vid forstand." Å legge forholdene til rette for et samfunnsnyttig liv etter idrettskarrieren for dem som bidrar til denne identitetsskapingen bør være et ansvar både for samfunnet og for idretten selv. En utfordring for samfunnet er derfor å stimulere til å kombinere toppidrett, som i seg selv er en heltidsstilling, med utdanning. Det finnes ordninger som fungerer bra for enkelte i dag, men i mangel av en helhetlig strategi møter ofte utøvere begrensninger som tvinger fram et valg av det ene framfor det andre.
Vil statsråden sammen med kunnskapsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren og Norges Idrettsforbund (NIF) utvikle en helhetlig strategi for hvordan toppidrettslig utvikling og utdanning kan gå hånd i hånd?

Les hele debatten