Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2008-2009)
Om regler for deling av felleseie ved samlivsbrudd, med henvisning til manglende pensjonsrettigheter for kvinner som har påtatt seg mangeårige omsorgsoppgaver i hjemmet
Oversendt regjeringen: 25.09.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 03.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Ved samlivsbrudd er hovedregel ved deling av formue at opparbeidede rettigheter i offentlige eller private pensjonsordninger holdes utenfor delingen. Muligheten som ekteskapsloven § 61 b gir til å gi kompensasjon for dette ved urimelige utslag har liten eller ingen praktisk betydning. Dette oppleves urimelig av mange som opplever samlivsbrudd i dag, særlig godt voksne kvinner, som har tatt på seg mangeårige omsorgsoppgaver i hjemmet. Ved samlivsbrudd får disse kvinnene ingen pensjonsrettigheter for sitt oppofrende arbeid, fordi de ikke omfattes av reglene for omsorgsopptjening. I forrige stortingsperiode gav et bredt flertall i Stortinget støtte til den daværende regjeringens plan om å utrede praktikable regler i ekteskapsloven som gav større rettigheter ved deling av felleseie til denne persongruppen.
Hva har nåværende regjering gjort, eventuelt vil gjøre, med denne problemstiIlingen?

Les hele debatten