Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 51 (2008-2009)
Om når Stortingets vedtak om innfasing av nye redningshelikoptre vil bli gjennomført
Oversendt regjeringen: 16.03.2009
Besvart: 05.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den 16. mai 2002 diskuterte og fattet Stortinget vedtak om den fremtidige redningshelikoptertjenesten. Det er snart 7 år siden, men prosessen har flere ganger vært berørt av ulike feilskjær. Stortinget vedtok blant annet at de nye redningshelikoptrene skulle fases inn i løpet av 2008 hvis det var mulig. Personlig har jeg oppfattet at prosjektansvarlig for anskaffelsen har antydet at de nye helikoptrene skal være på plass i løpet av 2013-2015. Statsråden har ikke vært like klar selv og sa blant annet for kort tid siden til Stavanger Aftenblad at "Sea King er en fin dame som tydeligvis løser sine oppgaver på en utmerket måte". Dette står i en viss motsetning til beskrivelsen i budsjettforslaget fra Regjeringen hvor man viser til økte driftskostnader.
Når vil Stortingets vedtak om innfasing av nye redningshelikopter bli gjennomført?

Les hele debatten