Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 4 (2009-2010)
Om å redusere veksten i de offentlige utgiftene og stimulere veksten i økonomien slik at vi kan redusere skatteregningen for våre barn og få mer ut av velferdskronene
Oversendt regjeringen: 16.10.2009
Besvart: 12.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I 2010 legger Regjeringen opp til å bruke nesten 45 milliarder oljekroner mer enn handlingsregelen tilsier. Ifølge Nasjonalbudsjettet vil målet om å komme tilbake til 4-prosentbanen først kunne nås i 2018. Sammen med en nedjustering av Oljefondet og nye befolkningsfremskrivninger bidrar økte offentlige utgifter til å begrense handlingsrommet på fremtidige budsjetter, og å øke skatteregningen for morgendagens skattebetalere. Ifølge Aftenposten 15. oktober 2009 har regningen bare det siste året blitt nesten dobbelt så stor. Om 40 til 50 år kan skatteregningen, ifølge beregningene, ha vokst til nesten 120 mrd. kr. For å redusere skatteregningen for våre barn er det nødvendig å redusere veksten i de offentlige utgiftene, stimulere veksten i økonomien og øke vekstevnen og åpne for nye løsninger slik at vi kan få mer ut av velferdskronene.
Hvilken strategi og hvilke forslag har statsråden?

Les hele debatten