Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2009-2010)
Om tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren og skape en bedre situasjon for de vitenskapelig ansatte
Oversendt regjeringen: 03.03.2010
Besvart: 15.04.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det har over lang tid vært en utfordring i universitets- og høyskolesektoren at vitenskapelig ansatte i alt for stor grad ansettes i midlertidige stillinger. Med opp mot 40 prosent midlertidige ansatte er det mange som har en økonomisk usikker hverdag. Dette vanskeliggjør rekrutteringen, og det er mye som tyder på at ordningen brukes utover det lovens intensjon tilsier. Fra sektoren pekes det på manglende forutsigbarhet som hovedgrunn til bruken av midlertidige ansatte. Sosialistisk Venstreparti har hatt ansvaret for denne sektoren i 4,5 år nå.
Hvilke tiltak har statsråden og hennes forgjengere iverksatt for å redusere bruken av midlertidige stillinger, hvilken oppfølging gjøres i dag for å skape en bedre situasjon for de ansatte, og vil statsråden komme til Stortinget med en forpliktende nedtrappingsplan for midlertidig ansatte i sektoren?

Les hele debatten