Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 85 (2009-2010)
Om å bidra til å finne løsninger for videreføring av Store norske leksikon, med henvisning til at det digitale samfunn flyter over av informasjon og behovet for verifisering og redigering antakelig vil øke i fremtiden
Oversendt regjeringen: 24.03.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 01.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): For et kunnskapssøkende samfunn må det være en viktig kvalitet at faglig fundert og redigert faktakunnskap er lett tilgjengelig for det alminnelige publikum, skoleelever og andre. Norge har her en lang tradisjon med leksikon i "alle" hjem. Det digitale samfunn flyter over av informasjon og behovet for verifisering og redigering vil antakelig øke i fremtiden. Store norske leksikon er i dag det eneste nettbaserte leksikale verk på norsk som tilfredsstiller tradisjonelle faglige krav til etterrettelighet. Dette utkonkurreres nå av Wikipedia og vil bli nedlagt 1. juli 2010. Det offentlige er invitert til å bidra til en frittstående stiftelse dersom man ønsker arbeidet med denne kunnskapsbasen videreført.
Hvilke tanker gjør statsråden seg i forhold til behovet for allment tilgjengelig, redigert faglig fundert kunnskapsformidling i fremtiden, og vil statsråden bidra til å finne løsninger for videreføring av Store norske leksikon?

Les hele debatten