Interpellasjon fra Geir-Ketil Hansen (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 77 (2011-2012)
Om bruk av prisvirkemidler for å stimulere til et bedre kosthold, med henvisning bl.a. til en offentlig utredning om særavgiftene som virkemidler i helsepolitikken
Oversendt regjeringen: 12.03.2012
Besvart: 07.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Livsstil er hovedårsaken til svært mange av våre alvorligste sykdommer. Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet oppfordret myndighetene til aktivt å ta i bruk prispolitikken for å stimulere til et sunt kosthold. Sunn mat må bli billigere og usunn mat dyrere er budskapet. I NOU 2007:8 "En vurdering av særavgiftene" blir helse- og sosialrelaterte avgifter vurdert som virkemidler i helsepolitikken. Helse- og omsorgskomiteen har også i sin innstilling på årets budsjett understreket dette. Staten må ta i bruk prisvirkemidler langt mer, og aktivt, for å oppnå disse endringer, og viser til merknader om dette i tidligere budsjettinnstillinger.
I hvilken grad er prisvirkemidler egnede virkemidler for å bedre kosthold, og i så fall, hvilke tiltak bør prioriteres?

Les hele debatten