Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 89 (2011-2012)
Om at det er store forskjeller mellom fylkene mht. hvordan Nav lykkes i attføringsarbeidet gjennom programmet "Arbeid med bistand" og andre arbeidsrettede tiltak, og hva som kan gjøres for å sikre like god effektivitet i hele landet
Oversendt regjeringen: 07.05.2012
Besvart: 06.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Mer enn 200 000 mennesker i Norge sliter med nedsatt arbeidsevne. Både for den enkelte og for norsk økonomi er det viktig at så mange som mulig kan komme ut i arbeidslivet. Omkring 60 000 mennesker deltar på programmet "Arbeid med bistand" og andre arbeidsrettede tiltak som skal føre frem til en ordinær jobb. Aftenposten meldte 20. april 2012 at det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor grad de lykkes med attføringsarbeidet. I 2010 var andelen av de som har gjennomført "Arbeid med bistand" i Telemark på 67,2 prosent, mens andelen i Sogn og Fjordane var på bare 15,5 prosent. Dette viser at disse tiltakene kan være svært effektive, og at man må ta lærdom av de fylkene som har klart å få til så gode resultater.
Hvordan kan statsråden akseptere at Nav leverer så forskjellige resultater, og hva kan gjøres for å sikre like god effektivitet i hele landet?

Les hele debatten