Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2012-2013)
Om å rette opp mangler i veteranpolitikken, da mange skadde veteraner opplever møtet med Nav, Statens pensjonskasse og helsevesenet som vanskelig og erstatningsordninger som uoversiktlige og urettferdige
Oversendt regjeringen: 05.10.2012
Besvart: 14.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Norske myndigheter har et ansvar for å følge opp soldater både før, under og etter tjeneste. Et enstemmig storting har stilt seg bak mange tiltak de senere årene, noe som har bidratt til å bedre situasjonen for skadde veteraner som har vært ute i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Likevel gjenstår mye: Mange skadde veteraner opplever ofte møtet med det sivile hjelpeapparatet, som Nav, Statens pensjonskasse og helsevesenet, som svært vanskelig. Veteranene opplever at det mangler kompetanse om hva de har vært utsatt for. Fortsatt er det ikke lik erstatning for lik skade, og erstatningsordninger oppfattes som uoversiktlige og urettferdige. For få punkter i handlingsplan for veteraner "I tjeneste for Norge" fra 2011, er gjennomført.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp disse manglene i veteranpolitikken?

Les hele debatten