Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 38 (2012-2013)
Om regjeringens ambisjon og strategi for Arktisk råd, med tanke på utviklingen i regionen
Oversendt regjeringen: 07.11.2012
Besvart: 17.01.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Arktisk råd opplever økt internasjonal oppmerksomhet. En del større lands økte interesse for de arktiske områder, særlig rettet mot mineraler, energi og nye seilingsruter, kan potensielt bidra til å skape politiske spenninger i nordområdene med påfølgende sikkerhetspolitiske konsekvenser. Blant annet synes Kina å ønske et større fotavtrykk på Svalbard og nordområdene for øvrig. De arktiske land med kyster inn i Polhavet er enige om at folkeretten skal legges til grunn for løsning av konflikter i Arktis. Samtidig eksisterer det fortsatt uavklarte sokkelavklaringer mot Nordpolen. Både EU og Kina ønsker observatørstatus i Arktisk råd.
Hva er regjeringens ambisjon og strategi for Arktisk råd, med tanke på utviklingen i regionen?

Les hele debatten