Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 9 (2013-2014)
Om hvilken strategi utenriksministeren har for å utøve en global lederrolle i å fremme utdanning for alle, med henvisning til løftet om dette i regjeringsplattformen
Oversendt regjeringen: 27.11.2013
Besvart: 16.01.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I regjeringsplattformen loves det at regjeringen Solberg skal innta en global lederrolle innen arbeidet med utdanning for alle. Undertegnede deler denne ambisjonen på Norges vegne, og mener dette vil være et viktig bidrag for å sikre alle barn rett til skolegang. Riktignok har det skjedd stor framgang siden Education for All-målene og tusenårsmålene om utdanning ble satt, men fremdeles er 57 millioner barn uten tilgang på skole, og nesten 200 millioner barn faller ut eller har ikke tilegnet seg grunnleggende lese- og regneferdigheter før de begynner i 4. klasse. Disse barna har det vanskeligste utgangspunktet av alle. De lever i områder preget av konflikt og krig eller er berørt av naturkatastrofer. De har nedsatt funksjonsevne eller tilhører en språklig minoritet. De er de fattigste og mest marginaliserte.
Hvilken strategi har utenriksministeren for å utøve en global lederrolle i å fremme utdanning for alle?

Les hele debatten