Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2014-2015)
Om å sikre at au pair-ordningen brukes som en kulturutveksling, slik den opprinnelig var ment, med henvisning til historier om seksuell trakassering og utnyttelse av billig arbeidskraft
Oversendt regjeringen: 06.11.2014
Besvart: 02.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Den opprinnelige meningen med au pair-ordningen var kulturutveksling. Det handlet om å gi et ungt menneske muligheten til å reise ut som barnepasser og som hjelp i vertsfamilien med lett arbeid, og på denne måten lære kulturen og språket bedre å kjenne. Vertsfamilien fikk til gjengjeld kjennskap til au pairens kultur. Au pair er fransk og betyr 'på like fot'. Målet var altså at likeverdige parter skulle få glede av likeverdig kulturutveksling. I dag ser vi at kvinner fra fattige land forlater hjemland og familie for lavtlønna jobb som hushjelp og barnepasser. Det er lenger mellom de gode historiene, og det kan fortelles om utnyttelse av billig arbeidskraft, seksuell trakassering og vertsfamilier som spekulerer i hvordan de best kan utnytte ordningen.
Hvordan vil regjeringen bidra til å sikre at au pair-ordningen brukes som en kulturutveksling, slik den opprinnelig var ment?

Les hele debatten