Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Trøen, Tone Wilhelmsen (1 - 11 av 11)
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:445 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at sykehus i hele landet kan få tilgang på spesialkompetanse på tolking av røntgenbilder og annen bildediagnostikk av barn - for å kunne diskutere symptom og tegn på eventuell mishandling. I hvilken grad samarbeider Ullevål og Rikshospitalet med landets øvrige sykehus (spesifikt antall årlige konsultasjoner fra andre sykehus).
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Ordningen med at pensjonert helsepersonell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon, har vært et svært viktig bidrag til vaksinering i kommunene under Covid-19 pandemien. Ordningen utløper 1.1.2022. Vil statsråden vurdere å forlenge ordningen slik at den store ressursen av pensjonert helsepersonell fortsatt kan bidra ved vaksinering av tredje dose mot Covid-19. Og, vil statsråden vurdere å utvide ordningen til også å gjelde arbeid med å sette influensavaksine?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:323 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan helseministeren da forklare hvorfor ordningen med trygghetsboliger er skrotet i regjeringens tilleggsproposisjon og hva som da er regjeringens plan for å sikre nye boligformer som gjør at eldre kan bo hjemme lengst mulig, i trygge omgivelser med mulighet for sosialt samvær med andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:549 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Besvart: 20.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Barneombudet mener Alarmtelefonen må forbedres, slik at barn i krise kan møte bedre hjelp. Hva tenker statsråden kan gjøres for å bedre tilbudet, slik at vi sikrer at barn i krise møter en tilgjengelig tjeneste når de ringer eller tar kontakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:341 (2017-2018)

  Innlevert: 23.11.2017

  Sendt: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mange av barna som har vært utsatt for seksuelle overgrep forteller at de ikke forsto at det var alvorlige krenkelser og overgrep de faktisk ble utsatt for. Ofte fordi overgrepene skjer i nære relasjoner. Å gi barn kunnskap og lære dem mer om grenser, åpenhet og om hvordan kroppen fungerer allerede i barnehagene, kan gjøre barn sterkere rustet til å si fra om overgrep. Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å styrke opplæringsarbeidet rundt kropp og grenser i barnehagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1400 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  En person som har vært gjennom en hjernerelatert skade, f.eks. svulst på hjernen, mister retten til å kjøre bil for en periode. Når personen får tilbake sitt førerkort, må imidlertid han eller hun vente 5 år før det er mulig å øvelseskjøre. For noen er dette en vanskelig situasjon, da man ikke har mulighet til å øvelseskjøre med sine barn. Mener statsråden at dette er rimelig, og vil statsråden vurdere et unntak fra femårsregelen for personer som har mistet førerkortet på bakgrunn av helsemessige årsaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Besvart: 02.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  En liten gutt fra Ullensaker lider av den sjeldne og arvelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Han er tilbudt å delta kostnadsfritt i et EAP-program i Sverige med bremsemedisinen Nusinersen (Spinraze). Bo- og reiseutgifter for familien vil utgjøre 300 000 kroner det første året, noe Helse-Sør Øst ikke vil dekke. Med denne pasienthistorien som eksempel, hvordan tenker statsråden at de regionale helseforetakene kan gi mulighet til å godkjenne at norske pasienter med sjeldne diagnoser deltar i kliniske studier i Norden?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2016-2017)

  Innlevert: 25.11.2016

  Sendt: 25.11.2016

  Besvart: 05.12.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Blaker Skanse i Sørum kommune i Akershus, er et kulturhistorisk viktig sted, eid av Statsbygg. Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom Sørum kommune og kommunal- og moderniseringsdepartementet når det gjelder kunstnerorganisasjonen KunstSkansens fremtid som leietaker. Hvordan vil departementet følge opp det videre arbeidet med Blaker Skanse overfor kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1504 (2015-2016)

  Innlevert: 29.08.2016

  Sendt: 29.08.2016

  Besvart: 05.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan ser helseministeren på at en nylig publisert norsk studie bekrefter at det også i Norge er kjønnsforskjeller i hvordan kvinner og menn behandles ved hjerteinfarkt, til tross for at retningslinjene anbefaler lik behandling, og hvordan kan helseministeren sikre at retningslinjene følges, og at norske kvinner får samme behandling som norske menn ved hjerteinfarkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:834 (2015-2016)

  Innlevert: 01.04.2016

  Sendt: 01.04.2016

  Besvart: 11.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Nye tall fra Kreftregisteret viser at under halvparten av kvinner med innvandrerbakgrunn møter opp til screening mot livmorhalskreft. Det er også et faktum at stadig færre yngre kvinner følger screeningen. Et tiltak for å øke oppslutningen om screeningprogrammet kan være å gjøre det lettere tilgjengelig ved at jordmødre i kommunehelsetjenesten gis mulighet til å ta celleprøver fra livmorhals, slik man gjør i Sverige. Vil helseministeren se nærmere på en slik løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:682 (2015-2016)

  Innlevert: 29.02.2016

  Sendt: 29.02.2016

  Besvart: 09.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Nes kommune i Akershus ble underlagt Kongsvinger sykehus under byggeperioden til nye Akershus Universitetssykehus (Ahus). Da nye Ahus sto ferdig i 2008 ønsket Helse Sør-Øst å gjøre ordningen permanent med at nesbuene fortsatt skulle tilhøre et sykehus i et annet fylke og en annen sykehusregion enn det de historisk har tilhørt. Innbyggerne i Nes føler seg ekskludert fra Akershus på helseområdet, og kjemper for at Ahus skal være deres hovedsykehus. Hvordan ser statsråden på sykehustilhørigheten for innbyggerne i Nes kommune?