Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 334)

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hvilke garantier om kompensasjon regjeringen kan gi til skoler og barnehager som nå sprenger sine budsjetter for å sikre en trygg og forsvarlig gjenåpning
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor ikke endringer i fiskeripolitikken har blitt konsekvensutredet, og hvorvidt det som foreslås i kvotemeldinga nå er tilstrekkelig utredet, med bakgrunn i kritikk fra Riksrevisjonen
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om statsråden har en plan for kontrollert gjenåpning av campusene, med bakgrunn i at det på universitet og høgskoler nå er stor usikkerhet og varierende planer
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden ser behov for ekstraordinære tiltak for skog- og trenæringa i lys av covid-19-krisa
 • Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om kva statsråden vil gjere for å styrke det førebyggande arbeidet mange treng for å forhindre flaumskadar, og for å få fortgang i dette viktige arbeidet
 • Muntlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva som er grunnen til at helseministeren ikke tar i bruk kapasiteten som finnes i privat sektor, både for å håndtere covid-19-pasienter, men også ordinære pasienter
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at det er gjort en rekke gode tiltak for umiddelbart å møte bedriftene og arbeidstakerne med trygghet, og hvordan man nå skal kunne klare, gjennom de ulike ordningene som er etablert, å sørge for at vi igjen får aktivitet
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kvifor i all verda vi ikkje gjer det strengare for dei som er organiserte i skatteparadis, med bakgrunn i at Danmark har vedtatt at det ikkje skal vere mogleg å få krisehjelp dersom ein er organisert i skatteparadis
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at de små bedriftene kom veldig dårlig ut av kontantstøtteordningen, for egenandelen var altfor høy, og om Venstre kan være enig med Senterpartiet i at vi setter egenandelen til null, for vi trenger de over 100 000 bedriftene hvis vi skal få ledigheten ned og få folk i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden kan forventes å gi noen føringer for hvordan familieparkene eventuelt kan gjennomføre sommersesongen, med bakgrunn i at det jobbes hardt for å finne måter å redusere smittefaren på og hvilke deler som kan gjennomføres forsvarlig
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden er enig i at vi var for dårlig forberedt i møte med pandemien, med henvisning til mangel på smittevernutstyr, leggemiddelmangel og ikke god nok intensivkapasitet, og at valget av slå-ned-strategien delvis var basert på den manglende beredskapen
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om på hvilke måter vi vil se at hensynet til miljøet vil tillegges mindre vekt, og om statsråden kan gjøre rede for hvilke titusenvis av arbeidsplasser regjeringa har sagt nei til av miljøhensyn
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil sørge for at Norge deltar i den europeiske dugnaden for å evakuere barn og sårbare fra Moria-leiren i Hellas, samtidig som vi jobber for en mer langsiktig felles europeisk ansvarsfordeling for migranter og flyktninger som kommer til Europa
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at også kommunene sitter med økonomiske bekymringer og trenger et klart signal om at også deres utgifter vil bli dekket, med henvisning til helseministerens garanti til statlige sykehus og helseinstitusjoner, der det ble klart at staten vil betale det som kommer av ekstrakostnader
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at den krevende situasjonen landet står i rammer samfunnskritisk infrastruktur og norsk luftfart, og hvorvidt statsministeren vil fjerne flyseteavgiften, avgiftene på lufthavnene og redusert reiselivsmoms
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om håndtering av koronautbruddet, og hva regjeringen vil gjøre for å ta tak i situasjonen og sikre at folk kan få raskere og mer enhetlig informasjon
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om den alvorlige situasjonen med spredningen av koronaviruset, som nå går over i en ny fase, og hvorvidt statsministeren er trygg på at de rette tiltak er truffet, og at de rette beskjeder er formidlet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om i hvilken grad statsråden ser verdien av å opprettholde et tett og langsiktig samarbeid med regionalt næringsliv, med henvisning til at OsloMet er en viktig forskningsinstitusjon innen en rekke fagområder med stor betydning for framtidas utfordringer, der OsloMet samarbeider nært med regionalt næringsliv
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Fremsatt av: Hans Inge Myrvold (Sp)

  Besvart: 11.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om at 49 kommunar sa klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunar i Vestland fylke som er omfatta av den nasjonale ramma, og om regjeringa vil respektere den massive lokale motstanden mot vindkraftutbygging i desse områda
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om hvorvidt statsråden er bekymret for at en avvikling av virksomheten til OsloMet på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet