Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 175)

 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om kva som er status for arbeidet med ei utgreiing av krav om norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvatn
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt det er Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuset Innlandet som må dekke ekstrautgiftene etter installering av et røntgendatasystem, med henvisning til at Sykehuset Innlandet HF ble valgt som pilotsykehus og har fått årlige ekstrautgifter på om lag 15 mill. kr.
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden vil gå inn for å stille krav til alle trossamfunn som mottar statsstøtte, om at skilsmisse etter norsk lov også automatisk skal anerkjennes av trossamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Om hvorvidt statsråden mener at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføre
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om på hvilket grunnlag statsråden anser det som nødvendig å endre dagens praksis av oppnevningsretten, og om hun vil ta hensyn til de innspillene som har kommet fra kunstnerorganisasjonene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at det ikkje lenger skal vere mogleg å få dekka kostnader ved tannbehandling til pasientar med tannskrekk/odontofobi, kvifor ikkje denne store endringa blei sendt på høyring og om statsråden vil vurdere å reversere denne innstramminga
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvorfor regjeringen mener det er riktig å legge frem et politibudsjett der nesten alle nye midler går til politiets planlagte beredskapssenter og nye politihelikoptre, mens lokal beredskap og forebyggende arbeid i politidistriktene blir skadelidende
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om at Trysil kommune fikk avslag på søknad om tilskudd til å undersøke ulvens genetiske og geografiske opphav, bl. a. fordi kunnskap og forskning anses som konfliktdempende, og hvorvidt statsråden mener han er bedre kvalifisert enn kommunestyret til å vurdere hva som vil virke konfliktdempende
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva som egentlig er regjeringens syn på krav om kvinnekvotering i styrer i trossamfunn
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil ta initiativet til en utredning av muligheten for to tog i timen som grunnrute mellom Drammen og Kongsberg på eksisterende enkeltspor, og hva dette vil kreve av tilpasninger og kostnader, der strekningen Drammen-Hokksund vurderes spesielt
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om kvifor regjeringa aksepterer at det ikkje lenger skal vera krav om eigne tilsette med fagbrev for å få sentral godkjenning, med bakgrunn i at det i enkelte delar av arbeidslivet vårt er i ferd med å utvikla seg halvkriminelle tilstandar med null respekt for folk og null respekt for fagkunnskap
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig i at Oslo bør iverksette akuttiltak mot luftforurensning på versting-dagene, eller om hun er enig med Ketil Solvik-Olsen i at det er viktigere med lave bompenger enn hensynet til de tusener av barnehagebarn og personer med astma og luftveisplager
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om lønsemda til staten i Goliat-utbygginga, og korleis statsministeren meinar at statsråden hennar har innfridd si informasjonaplikt til Stortinget, med bakgrunn i at det har blitt stilt mange spørsmål til ansvarleg statsråd som så langt i haust har gjeve forskjellige svar
 • Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren deler bekymringen for Gamle Oslo, der ungdomskriminalitet og barnefattigdom øker, og hvorvidt hun ser at utfordringene i bydelen også er en viktig utfordring for Oslo og hele Norge
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil vurdere et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden, med bakgrunn i at sosial dumping og økende ulikhet i lønns- og arbeidsvilkår er en av de største truslene mot samhold, fellesskap og små forskjeller i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan en har tenkt å holde fast ved at 90 pst. skal ha høyhastighets bredbånd innen tre år, altså i 2020, samtidig som at det offentlige tilskuddet til bredbånd i årets statsbudsjett blir halvert
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan gi regjeringens begrunnelse for at direktøren i Statistisk sentralbyrå ikke lenger hadde tillit og måtte gå
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva som har blitt gjort siden november 2016 for å videreutvikle Kystjegerkommandoen utenfor Harstad
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvilke særlige hensyn som ligger til grunn for å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS, og hva som gjør denne saken helt unik
 • Spørretimespørsmål fra Maria-Karine Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden mener det vil være aktuelt med retningslinjer som gjør at politiet ikke skal bære våpen i f.eks. møte med skoler og barnehager, ved en generell bevæpning av norsk politi