Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 40 av 165)

 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om når ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen vil bli kjent for offentligheten, med bakgrunn i at Condotte aldri skulle fått kontrakten, og at Bane NOR har måttet betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om kva regjeringa gjer for å sikre forsvarlege pasientreiser, og kvifor ikkje køyring i eigenregi er ei mogleg transportløysing for pasientane med dårlegast helse
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor regjeringen velger å unnta Hobølreviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger, med bakgrunn i at det ikke vil være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig med Rådet for legeetikk og vil foreta seg noe knyttet til at Melin-konsernet både eier og har kontroll over betalingsløsninger, inkassokrav og pasientkommunikasjon ved landets legekontor
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen sikrer tilstrekkelig beredskap i våre norske havområder i nord, og hvilke fartøy og helikopter som var tilgjengelige i områdene rundt Svalbard i julehøytiden, sammenlignet med resten av året
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.12.2018

  Besvart: 09.01.2019 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om at hold av hund og katt i dyrepensjonater er regulert i forskrift, men for avl er det ingen kontroll, og hvilke planer statsråden har for å ivareta dyrevelferden her
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.12.2018

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om regjeringen vil ta grep for å redusere det samlede omfanget av prøver og tester, med bakgrunn i en undersøkelse som viser at sju av ti spurte elever opplever skolearbeid som stressende
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden mener det er galt av pressen å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før havarikommisjonens rapport foreligger
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil sørge for at vi fra neste år får et nasjonalt klimautslippsbudsjett i forbindelse med statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden deler statsministeren si uttale om at den personen som skal sløkkje lysa på norsk sokkel, enno ikkje er fødd, i lys av at vi er nøydde til å ta drastiske og kjappe grep viss ein skal klare å hindre ei global oppvarming og avgrense ho til 1,5 grader
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil lytte til alle som er berørt av rovdyrpolitikken, og sørge for at Stortingets vedtak om ulvebestanden blir oppfylt
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden har en plan for hvordan unge skal følges opp i voksenfengslene, eller om han vil lage en
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, til tross for at de skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn NSB, og om statsråden synes dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt