Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 30 av 30)

 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Til behandling

  I det anbudet Sykehusinnkjøp HF har lagt ut for båtambulansen i Vest-Finnmark, har de ingen krav til fartøyets styrke foruten minstekravet på 1G. En båt bygget til 1G har ingenting å gjøre i uvær på Lopphavet. Det er heller ingen krav til alder på fartøy. Du kan altså levere inn anbud med et fartøy fra 80-tallet, så lenge det klarer 25 knop i 0,75 meters bølger. Slike fartøy kan godt egne seg på Mjøsa, men ikke på Lopphavet. Vil statsråden gripe inn og stoppe dette useriøse anbudet?
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan forklare hvorfor det tar så lang tid å få til en avtale om samarbeid med EU for å nå målet om 40 pst. kutt innen 2030, og om hun kan bekrefte det som klimaministeren antydet her i Stortinget forleden om at avtalen vil komme på plass innen utgangen av året
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Til behandling

  NRK hadde den 4. oktober en reportasje om at rådgivende leger i forsikringsselskap kan overprøve erklæringer fra andre leger og spesialister. Rådgivende lege i forsikringsselskap slipper tilsyn, fordi arbeidet blir definert som organisasjonsintern rådgivning. Slik er denne legen vernet mot kritikk fra tilsynsmyndigheter, og erklæringer fra rådgivende lege blir ikke definert under helsepersonelloven. Hva vil statsråden gjøre for å sikre uavhengige sakkyndige i slike forsikringssaker?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er bekymra for jernbanetryggleiken når det vert EU som skal godkjenne selskap, og om det er i tråd med Grunnlova å avgje suverenitet til EUs jernbanebyrå
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil vurdere en ny vitenskapelig gjennomgang for å fjerne tvil om habilitet og troverdighet omkring kostholdsrådene for sjømat
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Fremsatt av: Siv Henriette Jacobsen (A)

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å øke kapasiteten på Østfoldbanen med 40 pst., med henvisning til at det er satt i gang en utredning for å kunne erstatte innsatstogene på regiontogtilbudet med dobbeltdekkere, og hvorvidt statsråden er enig i kostnadene og at det haster
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Til behandling

  Sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker sier at man vil 'bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, med så mange statlige virksomheter og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder'. Nå viser det seg at to av de viktigste statlige etatene i denne delen av avtalen, Nav og Statens vegvesen, ikke ser ut til å gi de arbeidsplassene Arendal/Aust-Agder ble forespeilet. Hva vil regjeringen gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen som berører statlige arbeidsplasser?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at en mann fra Oslo, som i 2009 ble kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der, har vært forsvunnet i ni år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettssak, og hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken og om politiet er koplet inn i arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om ein bonde frå Voss som har levert søknad om produksjonstilskot nokre timar for seint, og taper heile tilskotet på 200 000 kroner, og om statsråden vil la fornufta sigre i denne saka
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, med bakgrunn i årets tørke og at samla import av matkorn og fôrkorn øker