Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 40 av 466)

 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvor store tap og hvor mange arbeidsplasser som skal bli borte før Jensen handler, med henvisning til at økte avgifter rammer norsk matindustri og næringsmiddelindustri hardt
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke grep forsvarsministeren vil ta for å styrke helikopterberedskapen på varig basis, med bakgrunn i at Hærens helikoptre de siste dagene har fløyet for sykehusene for å støtte sikkerheten, og at ansvaret på dette området ikke kan leies inn eller privatiseres
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er riktig at det ikke er behov for oppgradering av rullebanesystemet på Evenes, og om statsråden kan redegjøre for vurderingene
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2018

  Fremsatt av: Ruth Grung (A)

  Besvart: 30.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvorvidt det er en utfordring som må håndteres politisk at adgangsbegrensningen på fisket av leppefisk har ført til omsetting av kvoterettighetene
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2018

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Klima- og miljødepartementet sendte i april ut et brev til Miljødirektoratet, alle landets fylkesmenn og de åtte regionale rovviltnemndene, der departementet ber Miljødirektoratet om 'så langt det er mulig avklare individenes genetiske status i forkant av fellingsforsøk'. Hvorfor er det gitt løyve til en skadefelling i deler av Akershus og Oppland, mens man har avslått søknad om skadefelling på Tynset med begrunnelse i at man først må avklare ulvens DNA?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at Stortinget, i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, vedtok at det skulle avgis en formell erklæring overfor EU/EØS, og hvilken juridisk status brevet har i EØS-avtalen, som Norges ambassadør til EU sendte i sakens anledning
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hva statsråden vil foreta seg for å sikre at Norge beholder en klar og tydelig lederrolle på klimaområdet karbonfangst og -lagring
 • Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hva som er Norges strategi, om det er å advare britene mot å gå inn i EØS, eller om det er å invitere dem inn
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvem som bærer det tyngste ansvaret for den situasjonen vi nå står i, med bakgrunn i at feiringen av Israles 70-års dag ble den blodigste dagen i konflikten med palestinerne siden den forrige Gaza-krigen i 2014
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om statsråden er fornøyd med framdriften i den norske CCS-satsingen, med bakgrunn i 20 år med utredninger og at regjeringen nå utsetter investeringsbeslutningen for Norges satsing på karbonfangst og -lagring med to år
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om korleis utanriksministeren vurderer utviklinga hos vår viktigaste allierte USA, som trakk seg frå atomavtala med Iran, og kva strategi Noreg og regjeringa har i møte med ein amerikansk utanrikspolitikk som vi i beste fall kan seie er i endring
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om Norges utenriksminister er like klar som Sveriges utenriksminister på det ansvaret USA har for det som har skjedd i Midtøsten de siste dagene, med henvisning til Israels voldsbruk mot demonstranter i forbindelse med USAs ambassadeåpning i Jerusalem
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hvorfor ikke regjeringen vil investere i bedre flom- og skredsikring
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om regjeringen har justert politikken om endringer i pliktsystemet for torsketrålere i Nord-Norge, eller om statsråden har en oppfatning av at flertallet på Stortinget har snudd i hans favør
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om at det har blitt avdekket stor svikt hos Hovedredningssentralen, Havarikommisjonen og politiet, da det gikk et år fra sjarken «Kristine» gikk ned til mannen ombord ble funnet, og hvordan statsråden vil sikre at tilsvarende aldri skjer igjen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om at regjeringa vil gå inn for at fengselsdrifta ved avdeling Osterøy ved Bergen fengsel vert lagt ned frå juni 2019, og kva som har endra seg som kan forklare at regjeringa handlar stikk i strid med stortingsfleirtalet frå april
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over samtlige hastetiltak som er satt inn i luftambulansetjenesten, og hva disse tiltakene hver for seg beløper seg til hittil
 • Spørretimespørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om regjeringa vil legge eventuelle endringar i heimel for vassforskrifta og endringar i lover som følgje av dette fram for Stortinget, og avvente vedtak om saka, slik at ho kan sjåast i samanheng med regionreforma
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har prioritert å gjøre det enkelt for publikum å tipse a-krimsentrene om useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt Indre Østfold politistasjon har god nok dimensjonering for området den skal betjene