Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 40 av 334)

 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Flertallet av landene i Europa har logopeder som er autorisert, men ikke Norge. Flertallet av EU-landene autoriserer logopeder for å styrke pasient- og brukersikkerheten. Hvordan gjennomføres kontroll og kvalitetssikring av logopedtilbudet i Norge, og hvilke muligheter har brukere til å klage på tjenester gitt av kommunale og private logopeder?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  I Trøndelag er det denne våren rekordstore snømengder i fjellet. I Tydal og Namsskogan har man ikke hatt så store snømengder i mai siden målingene startet på 1950-tallet. NVE ser det som 90 pst. sannsynlig at det vil bli flom i fylket. Det er 35 pst. risiko for en ekstrem flomsituasjon som kan gi omfattende skader på boliger og infrastruktur. Gjennom krisepakken sørget Stortinget for at regjeringen fikk tildelt 100 mill. kroner til arbeidet mot flom. Hvor mye av disse midlene vil regjeringen gi til tiltak i Trøndelag?
 • Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Det er stor uro fleire stader i landet på grunn av ekstremt store snømengder og lite snøsmelting og fleire stader har det over fleire år no vore ei oppbygging i elveleie av grus og lausmasse. Dette gjeld både side- og hovudvassdrag. Det kommunar og grunneigarar møter når dei vil gjere tiltak er mangel på midlar, men minst like utfordrande eit oppdelt ansvar og eit regel- og lovverk som det er vanskeleg å nå gjennom i og få oversikt over. Vil statsråden ta initiativ til å forenkle og rydde i dette?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden se på muligheten for å forenkle prosessen hos politiet med å registrere EØS-borgere som skal arbeide i bedrifter, slik at fiskerinæringen og de ansatte ikke må vente unødvendig i flere uker før de kan bidra til verdiskapningen langs kysten
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden ser at regjeringens struping av politidistriktenes økonomi fører til nedgang i de ansattes jobbtilfredshet
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om at det har foregått en massiv sentralisering av politifolk med om lag 1 700 flere stillinger ved politidistriktenes hovedseter og færre politifolk i nesten halvparten av landets kommuner, og hvorvidt regjeringen er klar over at det bor folk andre steder enn på de 12 hovedsetene for politidistriktene
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvilke nye tiltak regjeringen vil komme med for å sikre kriserammede virksomheter som så langt i liten grad har fått økonomisk hjelp gjennom regjeringens oppfølging av de ordninger som er etablert
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt det er en innrømmelse av at grunnberedskapen i politiet ikke er god nok at politiet får 400 midlertidige stillinger
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om hvorfor kravet om et minimumsbeløp på 25 000 kroner i tap for å delta i arrangementstøtteordningen opprettholdes, når det fører til at mange ikke kan benytte seg av den eneste støtteordningen som er tilgjengelig for frivillighet
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om det nå kun er regjeringen som ennå ikke har tatt inn over seg at den såkalte nærpolitireformen er tidenes sentraliseringsreform av norsk politi
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke initiativ statsråden har tatt for å få effektuert stortingsvedtaket om utbetaling av lønnskompensasjon for dag 3-20 av permitteringsperioden
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om kvifor statsråden meiner at ein, i 2020 og 2021, skal gå vekk frå ei fordeling der kommunane og fylkeskommunane får 80 pst. av inntektene frå sal av ny produksjonskapasitet i lakseoppdrett
 • Spørretimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hvorfor ikke statsråden har lagt frem konkrete endringer for å sikre lærlinger flyt i utdanningsløpet i revidert nasjonalbudsjett for Stortinget i henhold til vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Ved nedleggelsen av CRC Mågerø i 2016 ble Forsvarets programmeringssenter midlertidig flyttet til Rygge, men obligatorisk underlagt 131 luftving i Sørreisa. Når vil statsråden gjøre slutt på den midlertidige plasseringen og samlokalisere programmeringssenteret med sitt naturlige fagmiljø, og eneste brukermiljø, i CRC Sørreisa?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Fremsatt av: Astrid Margrethe Hilde (A)

  Besvart: 20.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan posisjonsdata fra våre mobiler selges videre til såkalte dataforhandlere, og hvilke konkrete initiativ statsråden har tatt overfor justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren for å styrke forbrukernes personvern
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvordan statsråden, i den varsla stortingsmeldinga om datadrevet innovasjon, vil ta opp at posisjonsdata fra våre mobiler selges til såkalte dataforhandlere uten at vi vet om det, og om det er aktuelt å gi incentiver til selskaper som fremmer personvernvennlige løsninger
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak regjeringen har iverksatt for å sikre at koronaoverlevere får rask tilgang på god opptrening, og hvordan regjeringen har lagt til rette for slik rehabilitering i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om at posisjonsdata blir selde i stor skala, og kva statsråden har aktivt gjort for å følgje opp og handheve personvernregelverket, og å styrke personvernet vårt i møte med ein industri som vil profittere på våre personopplysningar og vårt privatliv
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om også å la foreningene, 4H, attføringsbedriftene og alle de frivillige, som land og strand rundt står på for å gjøre noe for andre, få ta del i krisepakkene
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vurdert justeringer i ordningen med krisepakker for å sikre at Stortingets forutsetninger om både utbytte og husleie blir oppfylt i tiden framover