Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 60 av 292)

 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om den nye kunnskapsministeren synes at seksårsreforma har vore vellukka, med bakgrunn i at det er 20 år sidan dei første seksåringane gjekk inn i norsk skule og at me i dag ser at det er mange som slit på skulen
 • Muntlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om den store ressursmangelen i fødselsomsorgen, og om statsråden heretter vil foreslå å skjerme føde- og barselavdelingene mot uprioriterte ostehøvelkutt framover
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil ta grep for å sikra kvinner og deira nyfødde barn eit anstendig og fagleg forsvarleg føde- og barseltilbod i norske sjukehus og i kommunane òg i åra framover, eller om ein berre skal spare mest mogleg kostnadar
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan innføringen av egenbetaling i sykehusene for konsultasjoner skal gjøre det enklere for unge som sliter med helsen sin, å kunne få psykisk helsehjelp eller rusbehandling
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at barseltilbudet ved nye Stavanger sykehus ikke svekkes, uten pasienthotell og med hovedregel at fødende blir sendt hjem samme dag som fødselen, og om det er riktig å lytte kun til de økonomifaglige rådene
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2018

  Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 07.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvilke tiltak regjeringen vil sette inn for å få opp farten på likestillingsarbeidet blant professorene i universitets- og høgskolesektoren
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at nordmenn med somalisk bakgrunn jobber mindre og har lavere utdanning og levekår enn andre grupper i Norge, og hvordan det kan ha seg at arbeidsministeren ikke fører en mer målrettet poltikk for å kvalifisere flere for arbeid, slik at de kan forsørge seg selv og sin familie
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.02.2018

  Besvart: 07.03.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som kan gjøres for å sikre at bade- og svømmeanlegg fortsatt vil være tilgjengelige og rimelige for alle, og ikke bare for dem med god økonomi, med bakgrunn i manglende momskompensasjon
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden vil garantere at midlene som ble bevilget til å forlenge avtalen med Nederland omdisponeres til kriminalomsorgen i Norge, når avtalen likevel ikke skal forlenges
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om planen for bruk av de 30 millionene kronene til økt politiarbeid i Oslo Sør er ferdig, og om statsråden kan si om de særlig vil bli brukt på det krevende arbeidet med å ta bakmennene og å sørge for synlig politinærvær som mobile politiposter på de mest utsatte stedene
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 28.02.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om statsråden mener at skoglovens bærekraftforskrift er god nok, og hvis ikke, om han vil ta initiativ til en gjennomgang av lovverket med sikte på å få klare retningslinjer for bærekraftig hogst som tar reelle hensyn til verneverdig natur
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om kva regjeringa vil gjere for å styrke norsk svangerskapsomsorg og førebygge dødfødslar
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å betre toalettkapasiteten langs dei nasjonale turistvegane
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilken mulighet fortolkning av allerede eksisterende regelverk i EU gir norske myndigheter til å utstede garantier for framtidig nasjonal handlefrihet på områder der vi avgir myndighet til EU gjennom EØS, eksempelvis knyttet til regulering av energi
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil sørge for skikkelige utredninger om utbygging av Yme-feltet før beslutning tas, og om utbyggingsplanene vil forelegges Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om når statsråden først ble kjent med at det reelle finansieringsbehovet for indre intercity var vesentlig høyere enn det regjeringen foreslo i NTP
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden vil foreta seg for å sikre at Stortingets vedtatte fremdriftsplan for intercityprosjektet på Østlandet opprettholdes og gjennomføres
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kva næringsministeren vil gjera for å betra vilkåra for Telemark Kildevann,med bakgrunn i at 15 arbeidsplassar no forsvinn i Fyresdal
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om norske myndigheiter undersøkjer om det er mogleg å anvende alternative løysingar til internering av barn, og, i så fall, kva for alternativ statsråden vurderer som aktuelle for framtida
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er en god, riktig og framtidsrettet maritim næringspolitikk om regjeringen gir anledning til at utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden kan flagges fra NOR til NIS, som betyr at disse fergene kan erstatte norske sjøfolk med utenlandske arbeidstagere