Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 60 av 136)

 • Spørretimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilket signal utenriksministeren mener det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortloven
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvovidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 14.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor statsråden mener at angrepene i beiteprioriterte områder i Nord-Østerdal ikke er ekstraordinære, når konsekvensene på alle måter er tilsvarende eller mer omfattende enn ulveangrepene på Hadeland
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd av fremmede mennesker er bedre rustet til å beslutte en kvinnes skjebne enn henne selv og en medisinsk vurdering, og i hvilke tilfeller statsråden mener nemndens syn kan overstyre kvinnens ønske og/eller den medisinske vurderingen
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at tidlig ultralyd kan bidra til å redusere lidelse og død ved at man kan oppdage og kurere tvillingtransfusjonssyndrom, som rammer over 40 tvillingpar årlig
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er regjeringa sin plan for utbygging og planlegging videre nordover fra Hamar, med bakgrunn i at NTP slo fast at InterCity skulle bygges ut med dobbeltspor til Lillehammer
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om endring i Sykehuset Innlandets behandlingstilbud, med prioritering av psykisk helse og rusfeltet, hvor godt konsekvensene er utredet og hvordan tjenestene skal være mer utadrettede og lett tilgjengelige med samarbeid på kommunale arenaer
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden vil fjerne subsidiane til utvinning av kryptovaluta, som er særs energikrevjande, med bakgrunn i at Skattedirektoratet nyleg har foreslått ei enkel og ubyråkratisk løysing for korleis dei kan fjernast
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om bruken av uttrykket Downs-paragrafen om abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvorvidt statsministeren mener at en slik merkelapp brukt om en nøytral paragraf som favner en mengde sykdommer, øker eller minker stigmatiseringen av personer med Downs
 • Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan avklare om en regjering ledet av henne vil foreslå lovendringer som fører til at kvinner som med dagens lovverk får innvilget abort, ikke vil få det
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet, er sammenlignbart med homofili, med bakgrunn i sammenligninger trukket til dagens abortlov
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan forklare at Høyre nå ønsker en innstramming i abortloven som han med egne ord har definert som et angrep på retten til selvbestemmelse
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om i hvilke bilaterale sammenhenger utenriksministeren har tatt opp spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden har oversikt over antall bilbranner i Oslo og i landet i 2017 og hittil i 2018, og om han har noen vurdering av hva som må gjøres for å oppklare dem
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden ser at en endring i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c kan bidra til sosial ulikhet, fordi kvinner som har råd til det kan få utført aborten i utlandet
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kvifor statsministeren meiner at kvinner som ser seg nøydde til å ta seinabort på grunn av alvorleg sjukdom hjå fosteret, altså ein sjukdom som vil kunne prege barnet og familien resten av livet, ber eit ansvar for å ha bidrege til sortering
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil gjøre en gjennomgang for å se på ressursbruk, kapasitet, kvalitet, bemanning og behov for endringer i kommunenes heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp, slik at helseressursen blir brukt på best mulig måte til pasientens beste
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden mener det er i tråd med målet om å redusere klimagassutslipp at storfekjøttet produseres med flere melkekuer og færre ammekuer enn i dag
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om når norske kvinner vil få mulighet til en tryggere testing gjennom NIPT slik statsråden lovet dem i 2017, med henvisning til at trygg testing tidlig av kvinner med høy risiko for kromosomfeil er viktig for å hindre en eventuell abort sent i svangerskapet