Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 60 av 175)

 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden vil vurdere lovendringer, slik at barneloven og barnevernsloven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvor mye politireformen er anslått å koste, og hvordan dette skal finansieres, med bakgrunn i bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hva statens oljeinntekter fra gjenværende reserver vil være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030, med henvisning til lønnsomhet og risiko og at staten bør ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette i gang som kan sørge for lidelser blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger, med bakgrunn i en studie som avdekker at personer med alkoholproblemer, angst og depresjon ikke blir diagnostisert
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering. Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om at det første av dei nye redningshelikoptra av typen AW101 velta på Sola, og om velten gir grunn til å utsetje innkjøp av fleire helikopter til årsaka er klårlagd, eller om statsråden er trygg på at dette var eit hendig uhell som ikkje seier noko om kvaliteten eller moglege feil på helikoptra
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om regjeringen planlegger endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi uorganiserte de samme muligheter for dispensasjoner fra de lovfestede arbeidstidsreglene som organiserte
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan gi en oversikt over det offentliges kjøp av tjenester fra selskaper som var eid av norske Orange Group, og presentere tall for 2015, 2016 og 2017 fordelt på kommuner, helseforetak m.m. i kroner på antall innleide personer, samt deres lønns- og arbeidsvilkår og tilhørende innbetaling av skatt og avgift
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilke konsekvenser den brutale forfølgelsen av rohingya-folket vil få for den økende norske bistanden til Myanmar
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om kva som er status etter at Stortinget vedtok at iverksetting av vedtaka om oktoberbarna skulle setjast på vent, og at dei skulle få saka si vurdert på nytt, med bakgrunn i at bruken av midlertidig opphaldsløyve for einslege mindreårige asylsøkjarar har eskalert, og at mange vil bli tvangsreturnerte til Afghanistan
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren vil at Norge skal være det landet i verden som skal gå foran og dra lasset for å fremme likestilling og avskaffe vold mot kvinner, og hvordan hun planlegger konkret for at Norge kan ta den lederrollen
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvordan statsråden følger opp Skjeie-utvalget, som ble nedsatt fordi seksuell trakassering handler om skjeve maktforhold i samfunnet til fordel for menn og på bekostning av kvinner, og at vi må ta politiske virkemidler i bruk for å rette opp i skjevheten generelt, og bekjempe seksuell trakassering spesielt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva som er logikken med økningen av sjokolade- og sukkeravgiften, og hvorfor FrP ønsker å bruke sin makt til å svekke norsk næringsmiddelindustri og norsk varehandel og straffe norske forbrukere
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvorvidt statsråden mener at likestillingspolitikk ikke har noen betydning for omfanget av seksuell trakassering, med henvisningn til at #metoo-kampanjen har fått fram omfanget, og at det er åpenbart for de fleste at det fungerer dårlig at forholdet mellom kjønn bør tilpasse seg naturlig
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om kva tilbod som har vorte betre for innbyggjarane i Sogn og Fjordane etter flyttinga av operasjonssentralen for politiet frå Florø til Bergen
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt Stortinget fikk et forslag basert på feilaktig informasjonsgrunnlag da saken om nedleggelse av heimevernsbasen Setnesmoen ble lagt fram i juni 2016, med henvisning til at regjeringen i landmaktproposisjonen i oktober 2017 foreslo å opprettholde Setnesmoen
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorfor statsråden mener at Filmfondet skal ta kuttet på 16 millioner kroner, med bakgrunn i at det ikke er lenge siden Stortinget inngikk et filmforlik der man bad regjeringen satse, ikke kutte, på norsk film- og TV-dramaproduksjon
 • Spørretimespørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.2017

  Fremsatt av: Emilie Enger Mehl (Sp)

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvordan statsråden forholder seg til de problematiske sidene ved leie av Norgerhaven fengsel, både når det gjelder økonomi og prinsipielle forhold, og hvordan en videreføring av fengselsavtalen er forenlig med Sivilombudsmannens kritikk
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan og når norske myndigheter ble varslet av russiske myndigheter om utslipp av små mengder av det radioaktive stoffet ruthenium, med bakgrunn i at utslippene ble målt i Russland allerede 26. september, men først offentliggjort 20. november