Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 60 av 466)

 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om korleis justisministeren stiller seg til at dei tillitsvalde i norske fengsel slår alarm, med bakgrunn i ein vekst i gjengangarar, og at norske fengsel ikkje lenger evnar å levere ei straff som verkar
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil føreta ei fornya vurdering av konkurranseulempene som Color Line har med å vera eit reiarlag registrert i Norsk Ordinært Skipsregister
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjera av nye tiltak for å få organisasjonsgraden opp, med bakgrunn i at ein nyleg publisert forskingsartikkel viser korleis det norske skattefrådraget for fagforeiningskontingenten påverkar medlemskap i fagorganisasjonane
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om justisministeren er bekymret over at UNE synes å overprøve Høyesteretts beslutning om at en familie har blitt fratatt flyktningstatusen på feil grunnlag
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvilke konkrete tiltak statsråden har iverksatt for å bekjempe overgrep mot barn begått av nordmenn i utlandet
 • Muntlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorfor forslaget i Stortinget om å styrke politiressurser i Oslo, konkret med mål om å forebygge gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet, ble stemt ned
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden ser på beredskapen for liv og helse i Norge, og særlig på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge, når luftambulansen i perioder i praksis ikke har fungert
 • Muntlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt statsråden vil endre hovedmålene i tildelingsbrevet, eller marsjordren, til politiet, slik at de måles på innsatsen mot organisert kriminalitet og kriminelle gjenger og må prioritere dette høyt
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt det var et riktig grep at de såkalte sukkeravgiftene ble økt med ca. 2 milliarder kroner, og om statsråden er villig til å ta selvkritikk på at rammebetingelsene for en viktig næring og dermed tusenvis av arbeidsplasser ble satt på spill nærmest over natten og uten grundig utredning
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Helseturisme på tannhelsefeltet er blitt mer vanlig. Omfattende markedsføring bidrar til utviklingen. Norsk tannhelsetjeneste kan fortelle om komplikasjoner og fare for spredning av antibiotikaresistente bakterier. De som nytter tannlegetjenester i utlandet, er heller ikke sikret klagerettigheter ved feilbehandlinger. Kan statsråden informere om utviklingen i bruk av tannhelsetjenester i utlandet, og hva som gjøres for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier på dette området?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om avsløringar om systematisk brot på regelverket for kabotasje og køyre- og kviletid, og om statsråden vil lytte til råda om strengare krav overfor transportkjøpar, høgre bøtesatsar og meir kontroll langs veg
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kan statsråden redegjøre for om pass- og ID-prosjektet som gjennomføres i politiet, til nå har holdt seg innenfor budsjettrammene, har det allerede vært eller ventes det noen budsjettoverskridelser, og hva er de beregnede totalkostnadene for prosjektet?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt det er fornuftig bruk av politiets og fellesskapets midler å bruke nær 1 million kroner på å flytte den tidligere lensmannen og medarbeideren ved Leka lensmannskontor til Kolvereid i Nærøy, når begge skal gå av med pensjon om to år
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil ta initiativ for å fremskynde arbeidet med en vanntjenestelov, som vil bidra til en mer helhetlig og effektiv statlig styring på vann- og avløpsområdet
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden bruker oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for å få bukt med deltidskrisen i norsk helsevesen og sørge for nok sykepleiere og andre helsefagarbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hvordan statsråden vil sørge for at oljebransjen ikke også fører til økt plastkrise, med henvisning til at 19 pst. av oljen Norge eksporterer, går til petrokjemisk industri, dvs. plastprodukter
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om regjeringen vil gå mot økt suverenitetsoverføring til ESA eller EUs finanstilsyn, og om et eventuelt vedtak i EU om ytterligere myndighet og oppgaver for EUs finanstilsyn vil bli lagt frem for Stortinget som egen sak
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det vil være 24-timers ambulanseberedskap tilgjengelig i det kommende året, med bakgrunn i at forhandlinger har strandet om en avtale om overgang av ambulanseflyvere til BSAA, som overtar ambulanseflyvningen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden tar ansvar for situasjonen i luftambulansetjenesten, hvilke grep statsråden vil sette i verk, og hvorvidt anbud er en egnet måte å sikre livsnødvendig medisinsk beredskap på
 • Muntlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om hva statsråden vil gjøre for at Røverradioen får fortsette sitt viktige arbeid for ytringsfrihet og de innsatte i fengslene