Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (141 - 160 av 165)

 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra miljøer og virksomheter, med bakgrunn i reportasjer om Addictologi-miljøet
 • Spørretimespørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden er fornøyd med situasjonen og mener at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende, med bakgrunn i ledige sykepleierstillinger og lærerstillinger som er besatt av ufaglærte, og hva statsråden tenker å gjøre for å komme ut av uføret
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen og de utfordringene dette gir for kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden er enig i at kutt i norsk matproduksjon er et uaktuelt virkemiddel for å få ned de nasjonale klimagassutslippene, og at jordbruket må måles i utslipp per produsert enhet, slik det er omtalt i innstillingen til jordbruksmeldingen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke forpliktende tiltak statsråden har bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene for ambulanse
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at det er ønske om å bevare lokal kunnskap i anbudet på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet, og hvorvidt norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet, da dette kan begrense den reelle konkurransen
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan det henger sammen at regjeringen i sin politiske plattform sier at den vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, samtidig som at støtten til tannbehandling kuttes for femte år på rad
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om korleis statsministaren kan forsvare å leggje fram eit statsbudsjett som igjen legg opp til at politidistrikta må kutte i sine driftsbudsjett for neste år
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen vil hjelpe Color Line med å flagge om og få muligheten til å dumpe lønns- og arbeidsvilkår når påskuddet for utflaggingen viser seg, ifølge regjeringens egne beregninger, å være tomme trusler
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren er enig med sin egen klima- og miljøminister i at Norge er på feil kurs for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, med bakgrunn i at regjeringen i dag styrer mot over 3 graders global oppvarming med dette statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren ser for seg å gjøre på tiltakssida for å stimulere til økt fødselstall, med henvisning til at en barnereform kan bidra til å få opp fødselstallene, ved å gi barn og familier en bedre hverdag med mer tid til hverandre og med økt økonomisk trygghet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om når statsministeren skal innrømme at mange av hennes såkalte satsinger på helse og velferd i virkeligheten er langt mindre, og at en del av prisen for skattekutt til de få er velferdskutt for de mange
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hva som er grunnen til at man skal gå inn i et nytt år med uro i norsk næringsmiddelindustri, at man ønsker å hjelpe svensk handelsnæring og ikke norsk, og hvorfor det er rett at 700 sjøfolk på Color Line nå skal miste jobben sin
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan redusering av midler til regional utvikling rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil gripe inn og stoppe det useriøse anbudet Sykehusinnkjøp HF har lagt ut for båtambulansen i Vest-Finnmark, der ingen krav stilles til fartøyets styrke foruten minstekravet på 1G, som har ingenting å gjøre i uvær på Lopphavet
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan forklare hvorfor det tar så lang tid å få til en avtale om samarbeid med EU for å nå målet om 40 pst. kutt innen 2030, og om hun kan bekrefte det som klimaministeren antydet her i Stortinget forleden om at avtalen vil komme på plass innen utgangen av året
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre uavhengige sakkyndige i forsikringssaker, med bakgrunn i at rådgivende leger i forsikringsselskap overprøver erklæringer fra andre leger og spesialister
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er bekymra for jernbanetryggleiken når det vert EU som skal godkjenne selskap, og om det er i tråd med Grunnlova å avgje suverenitet til EUs jernbanebyrå
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil vurdere en ny vitenskapelig gjennomgang for å fjerne tvil om habilitet og troverdighet omkring kostholdsrådene for sjømat