Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (141 - 160 av 175)

 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om ikkje ei matkastelov kunne vore med og betra situasjonen med matsvinn i daglegvarebransjen, med bakgrunn i at bransjen har kutta sitt matsvinn med 12 pst., sjølv om målet var det dobbelte, nemleg 25 pst
 • Muntlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om helseministeren vil vurdere bruk av Naltrekson i LAR-behandling i den pågående revideringen av de nasjonale retningslinjene, og legge til rette for at forskningsprosjekter kan videreføres og utvides
 • Muntlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om nok en IT-skandale i helsesektoren, og hvorvidt statsråden nå kan garantere at ingen uvedkommende lenger har tilgang til våre sensitive personopplysninger
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om at vanlige folk som ikke kan bo hjemme på grunn av jobb, får den store skattesmellen, og hvorfor det er sånn at de som er villig til å reise, de som er villig til å bo langt borte fra familiene i ukedagene, skal straffes økonomisk
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er årsaken til at regjeringen tar dagpengene fra flere tusen lavtlønte, når det svekker fordelingen og arbeidslinjen
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hva statsråden vil gjøre for å få oversikt over områder langs norskekysten som er brukt som avfallsplass i tidligere tider, og hva som vil bli gjort for å rydde opp, med henvisning til at kveite på Sklinnabanken på Namdalskysten er så full av miljøgifter at det er nedlagt fiskeforbud
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Om hva som er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye det har økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse som har blitt opprettet mot vertskommunens vilje
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om regjeringen vil sørge for at det blir tilstrekkelig støtte fra Enova til å gjennomføre utbygging av landstrøm til alle skip i alle viktige turisthavner
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om ubåtvraket U-864 utanfor Fedje, og kva som er årsaka til at regjeringa har trenert denne viktige saka, og kva miljøtiltak som vil bli sett i verk i januar
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til innvandrings- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om hvorfor ikke et barn som venter på at asylsaken avklares, kan fortsette utdanningen sin i Norge imens, og hva regjeringen gjør for å sikre barnets beste i slike tilfeller
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden vil syte for at ei gamal brakke som vert nytta til kontor og butikk i Vik fengsel vert erstatta med nye lokale, og at dette skjer utan at ein reduserer allereie tronge areal til lufting og aktivitetar for dei innsette
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor man har endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser som er gjort, og hva som skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser
 • Spørretimespørsmål fra Julia Wong (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at arbeid med studenters psykiske helse hovedsakelig handler om rusmiddelforebygging
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden meiner satsinga på post og ekom gjev eit styrka eller svekka kommunikasjonstilbod for folket i heile landet, eller er det slik at ikkje alle skal få delta i informasjonssamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Ved flere norske sykehus pågår det forskning der pasienter har fått tilbud om naltrexon til erstatning for annen LAR-medisin. Publiserte resultater er lovende. Slike studier er det viktig å videreføre og utvide med tanke på å utvikle og forbedre LAR for de tyngste opiatavhengige brukerne. Vil statsråden legge til rette for at slike forskningsprosjekter kan videreføres og utvides, og vurderes bruk av naltrexon i LAR-behandling i den pågående revideringen av de nasjonale retningslinjene?
 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren mener at regjeringens beslutning om ikke å tiltre FNs forbud mot atomvåpen er forenbart med anmodningsvedtak hvor Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen
 • Spørretimespørsmål fra Maria-Karine Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvorvidt statsråden mener at nærhetsprinsippet ivaretas ved soning i nederlandsk fengsel
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om at det er vist at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold til familiens opprinnelsesland, særlig i Somalia, Irak og Pakistan, som et redskap for sterk sosial kontroll, og hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å ta vare på disse barnas rett til en trygg oppvekst i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hva som er statsministerens begrunnelse for å kutte støtten til pågående CCS-prosjekter, når bevisstheten om dramatikken i klimaendringene og betydningen av CO¨2-håndtering er større enn noensinne
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig i at vi trenger mer frivillighet og en sterkere sivil sektor, og ikke kutte, med henvisning til at regjeringa i trontalen bruker begrepet «bærekraftig velferdssamfunn»