Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Andreassen, Reidun (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 08.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "I Aftenpostens aftennummer 30. januar 1989 berettes det om at en desperat narkoman ble pågrepet etter å ha truet med kniv. Han ble imidlertid ikke innbrakt på grunn av at Oslo-politiet hadde spisepause. Hva er statsrådens kommentar til dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 11.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

  "Hovedorganisasjonene for utvekslingsstudenter til Norge kan fortelle at de har store problemer med å få disse studentene plassert i norsk videregående skole. Det samme gjelder norske studenter som etter et studieår ute skal tilbake til norske skoler. Hva kan statsråden gjøre for å bedre disse forholdene?" .
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 11.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

  "Innenfor varehandelen har det igjennom flere år vært eksplosjonsartet overetablering. Hvordan er situasjonen i varehandelen nå og hva vil følgene av overetableringen medføre for de ansatte i næringen?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 16.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Gjennom flere oppslag i media den siste tiden er det kommet fram at kapasiteten i fengslene er så sprengt at det til tider kan være vanskelig å få plassert mistenkte personer i varetekt. Hva vil justisministeren gjøre for å rette på dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

  "Pluss-skolen i Fredrikstad har egen skomakerlinje. I dag får ikke elevene ved denne linjen godkjent skolen som full opplæring, og får der- for ikke avlegge fagprøve i skomakerfaget. Hva kan statsråden gjøre for å endre på dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Etterlatte i samboerforhold har i dag ingen rett til pensjon etter de offentlige pensjonsordninger, selv om samboerforholdet har vart i mange år. Vil statsråden vurdere å rette på dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Det ble i 1987 bevilget 100 mill. kr. ekstra for å rette opp skjev- hetene for enkepensjonistene. Dette var noe, men på langt nær nok. Kan statsråden svare på om det er arbeidet noe mer med samordningsloven som kan forbedre situasjonen, spesielt for enkene?" (Trukket)