Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva slags tiltak som er mest aktuelle for å bedre pleiepengeordningen, med bakgrunn i at et samlet storting nå har bedt regjeringen komme tilbake med forslag om endringer som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver
 • Muntlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om å sørgja for at det italienske oljeselskapet Eni tettar sikkerheitsavvika om bord på Goliat-plattforma som Petroleumstilsynet påpeiker, ikkje berre på papiret, men òg i verkelegheita, med bakgrunn i at feil og manglar på plattforma vart oppdaga allereie i 2015
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kvifor arbeidsministeren set ideen om fleksibilitet i arbeidsmarknaden høgare enn verkelegheita til arbeidstakarane som har behov for føreseielegheit og tryggleik, når bemanningsselskapa skal få auka høve til å bruka mellombelse tilsetjingar og ikkje treng å forplikta seg til eit bestemt tal timar arbeid per veke
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvilke konkrete grep den sittende regjering har gjennomført for å sikre at lønns- og inntektsgapet mellom menn og kvinner tettes, ut over å vise til arbeidslivets parter