Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 5 av 5)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva statsråden vil forvente av ein offentleg etat som er oppdragsgjevar for ein leverandør som ikkje har respektert streikeretten
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når forslaget om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepengeordningen kommer, med henvisning til at foreldre med kritisk syke barn ikke tør å ta ut nødvendig permisjon, fordi de er redde for å bruke opp kvoten sin
 • Spørretimespørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem sak om å fjerne kuttet i pleiepengene. Det har ikke skjedd. Hvis regjeringen får viljen sin om å nekte familier med unger som er alvorlig syke i mer enn 1 300 dager, pleiepenger, hvordan tenker statsråden at disse familiene skal ha råd til å følge ungen sin på sykehuset, slik alle barn har rett til?