Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  På kort varsel og uten å bli involvert i forkant er universiteter og høgskoler fra 1. mars av pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet. Ser statsråden at dette undergraver konkurranse, og gir dårligere markedsdynamikk, og dermed dårligere vilkår for universiteter og høgskoler som leietakere?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  I Groruddalen og Oslo øst ser vi en økende tendens til at utleieselskaper og spekulanter kjøper opp eneboliger og omgjør dem til en rekke hybler eller små utleieboliger. Det annonseres til og med med at villaene kan bli "utleiemaskiner". Når det bor langt flere i et område enn før, overbelaster dette infrastruktur som vann, kloakk, trafikk, parkering, søppeltømming m.m. Vi ser også at strøkenes karakter endres, og at barnefamilier trekker seg ut. Hvilke tiltak mener statsråden kan settes inn for å motvirke en slik utvikling?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil vurdere en videreføring av dagens svært gode ordning med tilskudd til frivilligsentraler, med henvisning til at det fra 2021 skal utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral, noe som betyr kroken på døra for mange