Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 4 av 4)

 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for samordning av digitalisering i kommunene, med bakgrunn i utfordringene i offentlig sektor med sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor statsråden valgte ikke å møte folk og folkevalgte i Troms og Finnmark i et møte han selv kalte inn til, og hvorvidt det er fordi han selv ser at tvangsvedtaket om sammenslåing er uklokt, og at det er vanskelig å forsvare i direkte møte med de berørte
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om å vurdere bestemmelsen i byggesaksforskriften om at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve, da dette kan få som konsekvens at foretak med god kompetanse må legges ned dersom opparbeidet realkompetanse fjernes som grunnlag for godkjenning
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at kritikk mot et massivt bygningsvolum på lite areal i regjeringskvartalet har vært tema siden idèforslagene kom i 2015, og når statsråden vil ta stilling til fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata, som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet