Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 18 av 18)

 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor regjeringen overser forskning og gambler med dårligere arbeidsmiljø, mindre effektiv statsforvaltning og mer sykefravær og utstøting, med henvisning til at det legger uønskede begrensninger på areal til ansatte om nytt regjeringskvartal skal huse mange departement
 • Muntlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden forstår reaksjonene som har kommet på at departementet har brutt sin egen instruks om alminnelig høring av lovforslag, gjennom å unnlate å gjennomføre en åpen høring om de nye navnene til de seks nye fylkeskommunene
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden erkjenner at det går i gal retning, når færre med små inntekter kan eie sin egen bolig, og at det også er færre blant dem som får bostøtte, som nå kan bruke bostøtten til å nedbetale på sitt eget trygge hjem
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt ikke regjeringen bryter med prinsippet om frivillighet i kommunereformen, med bakgrunn i at statsråden har grepet inn i gode, lokale prosesser og gjort det som kunne blitt en god sammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord, til en langt mer krevende prosess
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt kravene som stilles for forebygging og beredskap mot brann i høyhus er gode nok
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringen vil ikke sende forslag om nye fylkesnavn på høring, til tross for at jurister mener dette bryter med utredningsinstruksen. Statsråden har uttalt at 'innbyggerne som har en oppfatning om saken, kan ta den direkte opp med sine stortingsrepresentanter'. Dette fremstår som en ren ansvarsfraskrivelse i en sak med stort engasjement blant folk. Mener statsråden at det er den enkelte stortingsrepresentants ansvar å oppfylle regjeringens utredningsplikt, eller vil hun likevel sende saken på høring?
 • Muntlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, og hvorfor statsråden mener at BNL og Fellesforbundet ikke er relevante å ha med i et ekspertutvalg, med tanke på at en samlet byggenæring sto bak rapporten og anbefalingene fra disse aktørene
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor statsråden mener at det er klokt at hun på vegne av regjeringen og Høyre skal sitte i Oslo og tvangssammenslå to fylker som ikke vil det
 • Muntlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden selv vil ta ansvar for flertallets tvangsvedtak om sammenslåingen av Troms og Finnmark, og ikke overlate gjennomføringen til fylkespolitikere som er motstandere av sammenslåingen
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at budsjettet til neste år varsler om at det er færre som skal få bostøtte, og hvem det er som ikke lenger skal få det
 • Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at regjeringen har foreslått å kutte i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger, og hvorvidt man vil kompensere kommunene som mister disse inntektene
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden kan bekrefte at han kommer til å respektere Stortingets vedtak om at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for arbeidet med å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, og når statsråden vil komme tilbake til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen. Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for samordning av digitalisering i kommunene, med bakgrunn i utfordringene i offentlig sektor med sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor statsråden valgte ikke å møte folk og folkevalgte i Troms og Finnmark i et møte han selv kalte inn til, og hvorvidt det er fordi han selv ser at tvangsvedtaket om sammenslåing er uklokt, og at det er vanskelig å forsvare i direkte møte med de berørte
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om å vurdere bestemmelsen i byggesaksforskriften om at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve, da dette kan få som konsekvens at foretak med god kompetanse må legges ned dersom opparbeidet realkompetanse fjernes som grunnlag for godkjenning
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at kritikk mot et massivt bygningsvolum på lite areal i regjeringskvartalet har vært tema siden idéforslagene kom i 2015, og når statsråden vil ta stilling til fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata, som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet