Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 11 av 11)

 • Muntlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden vil gjøre for å gi kommunene bedre muligheter til å rekruttere, bortsett fra å gjennomføre enda flere frivillige sammenslåinger og tvangssammenslåinger i kommunesektoren
 • Muntlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan regjeringen har tenkt at kommunereformen skal videreføres uten å bryte med Stortingets vedtak om at kommunesammenslåingen skal skje frivillig, og at inntektssystemet ikke skal brukes som element i videreføringen av kommunereformen
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter, i forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om kvifor statsråden ikkje vil ta initiativ til å endre arealnorma, med bakgrunn i at det er sådd tvil om arealnorma kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden er enig i at Ulvik kommune er ufrivillig liten, med henvisning til at kommunen har vært tydelig på at de ønsket sammenslåing, men at nabokommunene valgte andre sammenslåinger, med det resultatet at Ulvik stod igjen alene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil gripe inn og stanse situasjonen i Helse Møre og Romsdal, som skal kutte 200 årsverk som strakstiltak for å få råd til å byggje nytt sjukehus, med bakgrunn i at det ikkje er tvil om at kuttforslaga går ut over viktige pasienttilbod
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å ta initiativ til at ordningen der diagnosen psykisk utviklingshemming gir mer penger til kommunene, endres, slik at statlige tilskudd gis med utgangspunkt i behov, ikke i diagnoser
 • Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvor kommunestyrene skal kutte når kommunene får mindre å rutte med, om det er ungene i grunnskolen, dem som er avhengig av hjemmesykepleie, eller de eldre på sykehjemmet som skal betale prisen
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen har tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida, med bakgrunn i at regjeringen flere ganger har gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5, men at det likevel ikke er nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan redusering av midler til regional utvikling rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hva regjeringen vil gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker som berører statlige arbeidsplasser