Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 9 av 9)

 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2018

  Fremsatt av: Ruth Grung (A)

  Besvart: 30.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvorvidt det er en utfordring som må håndteres politisk at adgangsbegrensningen på fisket av leppefisk har ført til omsetting av kvoterettighetene
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om regjeringen har justert politikken om endringer i pliktsystemet for torsketrålere i Nord-Norge, eller om statsråden har en oppfatning av at flertallet på Stortinget har snudd i hans favør
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om korleis statsråden tyder ordet «rådgjeving», med bakgrunn i at norske soldatar har gripe inn i stridssituasjoner fleire gonger i Irak der mandatet ligg i ordet, og korleis den tydinga er kommunisert til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvilke konkrete mål regjeringen har for ivaretakelse av norske fiskeriinteresser sett i lys av brexit, hvilken kontakt regjeringen har med britene og EU, og om det er gjort noen fremgang i arbeidet med å sikre norske interesser på dette viktige området
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om det kan lovast vekst i oppdrettnæringa i 2018, og korleis statsråden har tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte til vertskommunane
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om statsråden i det heile er bekymra for utviklinga i norske fiskeri, der tilgang til havet betyr mindre og tilgang til pengar meir, for kven som får delta i fiskeria
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvilke særlige hensyn som ligger til grunn for å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS, og hva som gjør denne saken helt unik