Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Møre og Romsdal (1 - 19 av 19)

 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren støtter Fremskrittspartiets forslag om å innføre en makspris på strøm så lenge strømmarkedet er ute av kontroll, og om statsministeren mener at det er rimelig at folk betaler mer enn dobbelt så mye som normalpris for strømmen, som er resultatet med regjeringens strømstøtte
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I Stortingets spørretime onsdag 5. januar hevdet klima- og miljøministeren blant annet at det er "hevet over enhver tvil at det har en klimaeffekt at man elektrifiserer sokkelen". Kan statsråden dokumentere den globale klimaeffekten av å elektrifisere norsk sokkel samt gi siste oppdaterte anslag på kostnad per tonn redusert CO2-utslipp nasjonalt som følge av elektrifisering av sokkelen med strøm fra land?
 • Muntlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Besvart: 05.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare miljøeffekten ved å elektrifisere sokkelen, og korleis regjeringa kan framføre ein politikk som sender rekninga til norske forbrukarar og næringslivet, med skyhøge straumprisar som dette tiltaket kan medføre
 • Spørsmål ved møtets slutt fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 20.12.2021

  Besvart: 20.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorvidt statsråden har feilinformert Stortinget og brukt EØS-avtalen feilaktig for å innskrenke mulighetene for en akseptabel lønnsstøtteordning, og om å redegjøre for hvilket handlingsrom Norge har
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Besvart: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Olje- og gassnæringa er Noregs viktigaste næring og står for ein svært stor del av Noregs inntekter. Næringa har også tusenvis av norske arbeidsplassar. Regjeringa har i forlik med SV i framlegg til statsbudsjettet lagt til grunn ei CO2-avgift på olje- og gassnæringa på heile 28 pst., og stoppa 26. konsesjonsrunde. Korleis vil denne CO2-avgifta påverke olje- og gassnæringa her i Noreg negtivt, og korleis vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påverke næringa og arbeidsplassane med tanke på tapte oljeinntekter?
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om å ta kontroll med eksporten av strøm, som vi har muligheten til ved hjelp av en paragraf i konsesjonene til Statnett for de nye utenlandskablene, og sikre at norske strømkunder ikke skal betale prisen for en feilslått og totalt uansvarlig klimapolitikk i Europa
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å dokumentere at ferjeprisane no vert kutta med 50 pst., og kva som med regjeringa sitt framlegg blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 samanlikna med prisane per 31. desember 2021
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om kva statsråden har tenkt å gjere med at "vanlige folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor det er viktigere å prioritere bistand, symbolske klimatiltak og fagforeningsfradag enn å stille opp for syke, uføre, arbeidsledige og permitterte, som skal få økte utgifter
 • Spørretimespørsmål fra Per Vidar Kjølmoen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvordan den nominelle prisutviklinga på ferger blir med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering sammenlignet med Høyreregjeringa sitt forslag til statsbudsjett og da Fremskrittspartiet hadde samferdselsministeren
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden er enig i at antall institusjonsplasser innen psykiatrien må økes, og at det er viktigere å styrke psykiatrien enn å øke fagforeningsfradraget
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen foreslår å straffe bilistene enda hardere ved å øke avgiftene på diesel og bensin ytterligere neste år
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt. Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlege folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om at regjeringen bidrar til å finansiere et palestinsk undervisningssystem som bruker skolebøker som fremmer uakseptable holdninger mot Israel og jøder, og som dermed undergraver en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare korleis auka drivstoffprisar, meir enn ei tredobling av CO2-avgifter, forbud mot bensin- og dieselbilar i enkeltsoner i byane, elektrifisering av sokkelen som medfører dyrare straum og nettleige til folk flest og næringslivet, og massiv bygging av vindmølleparkar mot folket sin vilje, slik som til dømes vindmøllene på Haramsøya i Møre og Romsdal, ikkje smertar folk flest og næringslivet sin kvardag
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren er bekymret for økonomien til vanlige folk, og om hva regjeringen har tenkt å gjøre for å lette situasjonen for vanlige folk nå når utgiftene øker på alle områder, noe som gir utfordringer for mange familier og enkeltpersoner
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om utenriksministeren kan avkrefte at det jobbes med å hente IS-kvinner til Norge, og om hun kan garantere at den norske stat ikke vil bidra til å hente IS-kvinner til Norge
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om korleis statsråden kan forklare at Møre og Romsdal skal kunne bli miljøfylke nr. 1 ved å bygge Møreaksen