Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

I Stortingets møte 10. juni 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

I

I midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus skal § 5 annet punktum lyde:

Vedtak

Loven oppheves 1. juli 2015.

II

Loven trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president