Vedtak til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Dette dokument

År 2009 den 2. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær