Kieltraktaten av 14. januar 1814

Den 14. januar 1814 ble en fredsavtale mellom den danske og den svenske kongen inngått i Kiel. Avtalen innebar at Norge ble et krigsbytte i oppgjøret etter Napoleonskrigene. Dokumentet, som har hatt så stor betydning for vår historie, finnes nå i Stortingets arkiver.

Den originale Kieltraktaten. Foto: Det Kongelige Bibliotek, København.
Den originale Kieltraktaten. Foto: Det Kongelige Bibliotek, København.

Det finnes to eksemplarer av Kieltraktaten, ett svensk og ett dansk. Det ene befinner seg i riksarkivet i Stockholm og er underskrevet av den danske kongen, Frederik 6. Det andre eksemplaret finnes i riksarkivet i København og er underskrevet av den svenske kongen, Carl 13. Det er dette dokumentet Stortinget har skaffet en kopi av, etter 200 år.

Kimen til norsk selvstendighet

Norge har altså selv ikke hatt dette dokumentet, til tross for at det har hatt så mye å si for nasjonens historie og utvikling. Fredsavtalen i Kiel kastet Norge inn i en serie med begivenheter som ledet frem til en egen norsk grunnlov og en løs union med Sverige. På mange måter kan man si at Kieltraktaten ble kimen til norsk selvstendighet.

Arbeidet med kopien

Stortingsarkivet innledet samarbeid med det danske riksarkivet om å få laget en kopi av den viktige traktaten høsten 2012. Ansvarlig for å koordinere arbeidet med kopien var konservator Marianne Lund Petersen ved Det kongelige bibliotek i København.

Kieltraktaten var en avtale mellom konger. Og dokumentet er en konge verdig. Originalen er kalligrafert på pergament, festet med tvinnede gullsnorer i et stivt fløyelstrukket omslag. Snorene er tredd igjennom et stort segl i en sølvdåse, og deretter flettet i en korsform som ender i to store dusker. Kopien skulle ikke være noe dårligere.

Kalligrafering av Kieltraktaten

Kalligraferingen ble vakkert utført i Tsjekkia. Her er kopien under arbeid.

Unikt håndverk

Arbeidet med å lage en kopi av Kieltraktaten involverte unike håndverkere fra hele Europa. Snorene og sølvdåsen ble laget i Danmark, pergamentet og kalligraferingen ble utført i Tsjekkia og duskene ble laget i Frankrike.

Det tok et drøyt år å fremstille kopien. Til slutt ble det hele satt sammen av konservator Marianne Lund Petersen. Resultatet ble enestående, og den praktfulle kopien kan nå ses i historisk sal i stortingsbygningen, sammen med en rekke andre viktige dokumenter fra 1814.

Kopi av Kieltraktaten

Stortingets praktfulle kopi av Kieltraktaten lagt i monter i utstillingen i historisk sal.

Åpning av jubileumsutstillingen.

Jubileumsutstillingen åpnet i historisk sal den 7. januar. Fra venstre: Lasse Baehring (sølvsmed), Jiri Vnouccek (pergamentsmaker), Mauel Sjoedahl Andersen (sølvsmed), Egil Borlaug (stortingsarkivar), Marianne Lund Petersen (konservator), Katia Johansen (tekstil, snorer mm), Asger Svane Knudsen (Rigsarkivet) og David Frank (kalligraf).


Sist oppdatert: 07.11.2019 10:50