Stortingsarkivet

Stortingsarkivet er et offentlig arkiv, som har ansvar for dokumentasjon knyttet til Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet fra 1814 til i dag.

Våre arkiver i Arkivportalen

Ved siden av de trykte stortingsforhandlingene, omfatter Stortingets arkiv protokoller og utrykte dokumenter til saksbehandlingen i Stortinget. Dette materialet er søkbart i Arkivportalen.

Stortingsforhandlinger

Alle trykte stortingsdokumenter fra 1814 er digitalisert og gjort tilgjengelige gjennom søk i hovedregister, tema, publikasjon eller talerregister. Stortingsarkivet utarbeider registre til stortingsforhandlingene.

Lukkede møter

Møter i Stortinget er vanligvis åpne, men i enkelte tilfeller kan Stortinget beslutte at hele eller deler av et møte skal holdes for lukkede dører.

Stortingets offentlige postjournal

Stortingsarkivet har ansvar for å kvalitetssikre den offentlige journalen før den gjøres tilgjengelig. Innsynstjenesten for Stortingets offentlige postjournal, eInnsyn, publiseres daglig på Stortingets nettsider.

Utstillinger og formidling

Stortingsarkivet jobber med formidling av historisk materiale på Stortingets nettsider og gjennom utstillinger i historisk sal. Målet er å spre kunnskap om det som finnes i våre arkiver.

Stortingets kunstsamling

Stortingsarkivet forvalter Stortingets kunstsamling. Et utvalg av samlingen er presentert på Stortingets nettsider.

Bildearkiv

Stortingsarkivet har ansvar for Stortingets historiske bilder, bilder av stortingsbygningens eksteriør og interiør, gruppebilder og portretter av tidligere og nåværende stortingsrepresentanter.

Videoarkiv

Det er mulig å søke i videoopptak fra møter i Stortinget og endel av de åpne høringene tilbake til sesjonen 2009-2010.

Kontakt oss

Informasjon om åpningstider, telefon og adresse, besøk og tilgang på leserom.