Faktura til Stortinget

Stortinget skal motta faktura elektronisk på EHF-format. Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer:

971524960

Mer informasjon om elektronisk faktura.

Fakturaer som ikke kan leveres på EHF-format, sendes til:

Stortinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

For å sikre at fakturaen kommer til rett person hos oss skal fakturaene være påført bestillingsreferanse. Bestillingsreferansen skal være 3440 + bestillers initialer (inntil 5 bokstaver). Bestiller skal alltid oppgi referanse ved bestilling. Fakturaer knyttet til e-handelsløsningen skal merkes med bestillingsnummer eller kontraktsnummer.

Les om e-handel i Stortingets administrasjon.

Stortinget tar ikke mot fakturaer på e-post.


Sist oppdatert: 16.08.2019 12:59