Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Ot.prp. nr. 70 (1995-96), Innst. O. nr. 30 (1996-97), beslutning. O. nr. 34 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementetSaka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteenTilråding levert 05.12.1996Innst. O. nr. 30 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 05.12.1996

    Behandla i Odelstinget: 10.12.1996

    Behandla i Lagtinget: 17.12.1996