Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester

Ot.prp. nr. 61 (1997-98), unntatt pkt. 2.2, Innst. O. nr. 49 (1998-99), beslutning. O. nr. 56 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementetSaka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteenTilråding levert 26.02.1999Innst. O. nr. 49 (1998-99)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 26.02.1999

    Behandla i Odelstinget: 23.03.1999

    Behandla i Lagtinget: 13.04.1999