Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim om å sørge for riktig praktisering av samordningsloven slik at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden

Dokument nr. 8:66 (1995-96), Innst. S. nr. 66 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå John I. AlvheimSaka er behandla i sosialkomiteenTilråding levert 05.12.1996Innst. S. nr. 66 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Saka er ferdigbehandla

    Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 05.12.1996

    Behandla i Stortinget: 16.12.1996