Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå utviklingsministeren

Saksgang

  1. Status