Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 8 (1996-97) unntatt kap. 1124, 4124 og 5571, Innst. S. nr. 63 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå LandbruksdepartementetSaka er behandla i næringskomiteenTilråding levert 05.12.1996Innst. S. nr. 63 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Saka er ferdigbehandla

    Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 05.12.1996

    Behandla i Stortinget: 10.12.1996