Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Meld. St. 47 (2012-2013), Innst. 122 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 122 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 47 (2012-2013) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012. Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2014