Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel

Dokument 8:115 S (2014-2015), Innst. 389 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 11.06.2015 Innst. 389 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med representasjonsforslag fra Venstre drøftet forslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om ulike tiltak for fremme økt bruk av sykkel, og bl.a. utrede utforming av sykkeltraseer og gi høyere prioritet for utbygging av infrastruktur for sykkel.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2015

   Behandla i Stortinget: 18.06.2015