Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021

Dokument 8:17 S (2015-2016), Innst. 196 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 08.03.2016 Innst. 196 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet i alt 10 forslag fra Venstre om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.03.2016

   Behandla i Stortinget: 17.03.2016