Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Dokument 8:117 S (2017-2018), Innst. 210 S (2017-2018)

Merknad

Familie- og kulturkomiteen har til behandling Dokument 8:117 S (2017-2018) om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det vil ikke bli holdt muntlig høring i saken, men komiteen ber om skriftlig innspill. Skriftlig innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 28. februar 2018.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth, Sandra Borch, Åslaug Sem-JacobsenSaka er behandla i familie- og kulturkomiteenForslag fra (Sp)Tilråding levert 10.04.2018Innst. 210 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen utarbeide og iverksette en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Representantforslagets opprinnelige forslag om å be regjeirngen utarbeide og iverksette en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering ble nedstemt mot stemmene til SP, SV, MDG og R.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 10.04.2018

  Behandla i Stortinget: 24.04.2018