Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene

Dokument 8:145 S (2017-2018), Innst. 272 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 272 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene. Det er fattet vedtak om å be regjeringen gjennomgå arbeids- og sluttavtaler for ledere av alle helseforetakene for å avklare om avtalene er i samsvar med gjeldende retningslinjer på området. Videre blir regjeringen bedt om å vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt støttet vedtakene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 15.05.2018