Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)

Prop. 8 LS (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang