Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Dokument 3:5 (2019-2020)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang