Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Meld. St. 24 (2019-2020)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang