Representantforslag om en langtidsplan for barn og unge

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 594 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å legge frem en stortingsmelding om en langtidsplan for å styrke barn og unges viktigste kommunale og statlige tilbud og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, utdanning, barnevern, frivillighet, psykisk helse for barn og unge, fritidstilbud og tiltak mot vold og overgrep. Forslaget ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 03.06.2021
   Votert i Stortinget 04.06.2021