Statens pensjonsfond 2021

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 556 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond, som består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge, er behandlet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021