Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 116 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. desember 2018

Karin Andersen

ordfører og leder