Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. oktober 2022

Marianne Sivertsen Næss

leder og ordfører